Portfólio

Piktogramy

Tento návrh som robila v rámci predmetu NAT a použila som softvér Adobe Illustrator.